Ιφιγένεια Αραμπελού
Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Discover IT έχει βραβευτεί με την ικανότητα του Kentico Quality Expert. Σε παγκόσμιο επίπεδο, λιγότεροι από 15 συνεργάτες του Kentico έχουν λάβει αυτή τη διαπίστευση μέχρι σήμερα.

Ο  Kentico Quality Expert είναι μια πιστοποίηση ποιότητας που προσφέρεται αποκλειστικά στους Συνεργάτες Kentico Gold για να αναδείξει τις γνώσεις των προϊόντων τους, την τεχνογνωσία τους, το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης στην παράδοση έργων.