Δουλεύει στο μηχάνημά μου...

Δουλεύει, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί...

Δεν είναι ένα σφάλμα είναι ένα χαρακτηριστικό....


Πέρα από τα αστεία, παίρνουμε τις δοκιμές πολύ σοβαρά. Παράγουμε σχέδια δοκιμών και δοκιμαστικές υποθέσεις και τις εκτελούμε.

Εστιάζουμε στη δοκιμή μονάδων, τη δοκιμή ολοκλήρωσης, τη δοκιμή συστημάτων και τελειώνουμε με την κρίσιμη δοκιμή αποδοχής χρηστών (UAT).

Τίποτα δεν παραδίδουμε στους πελάτες μας που δεν έχει δοκιμαστεί και ελεγχθεί με τις αρχικές απαιτήσεις.

Χρησιμοποιούμε το JIRA για να καταγράφουμε και να διαχειριζόμαστε θέματα και όλοι οι πελάτες μας το έχουν εκτιμήσει.

Η ποιότητα σπάνια έρχεται τυχαία, είναι πάντα το αποτέλεσμα της τεράστιας προσοχής στη λεπτομέρεια και την προσπάθεια

#addingvalue