Σε έναν κόσμο γεμάτο με μη διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, η μεγαλύτερη ευκαιρία για value creation βρίσκεται στη δημιουργία εμπειριών. 

Οι εμπειρίες είναι πλούσιες, γίνονται αντιληπτές με όλες τις αισθήσεις  και δημιουργούν μόνιμες εντυπώσεις. Είναι επίσης προσωπικές, προσαρμόσιμες και μοναδικές για κάθε άτομο.

UX Έρευνα & Ανάλυση

Η ανάπτυξη εμπειρίας χρήστη ξεκινά με την Έρευνα. Τι κάνει ο ανταγωνισμός σας; Υπάρχoυνε πολλές πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε για να χτίσουμε τα θεμέλια του νέου σας κόσμου.

image

User Journeys and Prototyping

Θα συνεργαστούμε με τις ομάδες σας για να χαρτογραφήσουμε το πλήρες σύνολο των εμπειριών που βιώνουν οι χρήστες όταν αλληλεπιδρούν (interact) με την επιχείρησή σας. Θα δημιουργήσουμε interactive prototypes με τα οποία μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία χρήστη (user experience) βοηθώντας σας παράλληλα να κάνετε παρεμβάσεις πριν ξεκινήσει η υλοποίηση.

image

Προδιαγραφή UX

Όλα τα αποτελέσματα της άσκησης εμπειρίας χρήστη θα τεκμηριωθούν, θα κοινοποιηθούν και θα εγκριθούν  από την ομάδα σας. 


image