Παρέχουμε μια σειρά πακέτων υποστήριξης και συντήρησης . Μέσω του μοντέλου μας η εφαρμογή σας είναι πλήρως ασφαλισμένη και παρόλο που κανείς δεν θέλει να βιώσει μια αποτυχία εάν συμβεί αυτό, η επιχείρησή σας βρίσκεται σε ασφαλή χέρια.

Προσφέρουμε τέσσερα πακέτα υποστήριξης και συντήρησης:

  • Silver
  • Gold
  • Platinum
  • Diamond (24/7)

Όλα τα πακέτα έχουν συσχετισμένες SLAs και προσφέρονται ως συμβόλαιο 12 ή 24 μηνών.

Όλα τα ζητήματα καταγράφονται και διαχειρίζονται μέσω του λογισμικού διαχείρισης περιστατικών JIRA.