Ενοποίηση πολλαπλών εταιρικών ιστότοπων, ενισχύοντας την εμπειρία του χρήστη με διαισθητική πλοήγηση προσαρμοσμένη σε κάθε άτομο. Kentico Ιστοσελίδα της Χρονιάς!

Η BTG plc διέθετε δύο κύριους δικτυακούς τόπους έως το τέλος του 2018. Ο πρώτος ήταν ο εταιρικός ιστότοπός τους που αναπτύχθηκε στο Umbraco και ο δεύτερος απευθύνθηκε σε επαγγελματίες υγείας που αναπτύχθηκαν από τη Discover Digital στην πλατφόρμα Κentico.

Το συνολικό πεδίο εφαρμογής του έργου ήταν η συγχώνευση των δύο δικτυακών τόπων. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια.  Το πρώτο στάδιο ήταν η ανάπτυξη της εταιρικής ιστοσελίδας BTG στην πλατφόρμα του Kentico και η δεύτερη για τη μετεγκατάσταση της υπάρχουσας ιστοσελίδας υγειονομικής περίθαλψης του Kentico στον ίδιο τομέα.

Οι επιχειρηματικοί στόχοι επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών εστιάζοντας στη διαισθητική πλοήγηση (intuitive navigation) που εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε προσωπικότητας. Μια σημαντική αύξηση στην εξουσία του τομέα ήταν επίσης ένα βασικό αίτημα.

Οι δύο κύριες προκλήσεις επικεντρώθηκαν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ο εταιρικός ιστότοπος, καθώς και ο ιστότοπος υγειονομικής περίθαλψης, ήταν και οι δύο παγκόσμιοι εξυπηρετώντας διάφορες περιοχές και γλώσσες. Όντας παγκόσμιοι και πολυγλωσσικοί, οι ιστότοποι έφεραν μεγάλη ποσότητα περιεχομένου που έπρεπε να είναι δομημένο με τρόπο που τα άτομα να έχουν πρόσβαση στο σχετικό περιφερειακό περιεχόμενο στη σωστή γλώσσα χωρίς να παρεμποδίζουν την απόδοση του ιστότοπου καθώς και να παραμένουν ελκυστικά για το SEO.

Αρκετές ενότητες του Kentico χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που περιγράφονται ανωτέρω.  Περιλάμβαναν την πολυπολιτισμική ενότητα του Kentico, η οποία περιέχει έναν ολοκληρωμένο μεταφραστή τον translations.com.

Κάποιο περιεχόμενο αφορούσε συγκεκριμένες περιοχές και το Kentico επεκτάθηκε για να επιτρέψει στις περιφέρειες να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν το περιεχόμενό τους σε άλλες περιφερειακές ομάδες και επισκέπτες. Μια προσαρμοσμένη λειτουργική μονάδα επανεγγραφής διεύθυνσης URL για την υποστήριξη αυτής της ενότητας.

Η συγχώνευση του περιεχομένου από τον υπάρχοντα ιστότοπο Umbraco επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη εισαγωγής (Import Toolkit) του Kentico.

Ενσωματώσεις με:


  • Veeva (Salesforce)
  • SendGrid
  • Google Maps
  • amCharts
  • Social Media Wall (LinkedIn, Twitter, Instagram)

Εκπληρώθηκαν οι επιχειρηματικοί στόχοι της ενίσχυσης της εμπειρίας των πελατών. Ένας συνδυασμός μιας εκτεταμένης άσκησης UX και της μόχλευσης αρκετών ενοτήτων Kentico (Kentico Modules) επέτρεψε στην εμπειρία του χρήστη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη.

Ο Moz ήταν πολύ χρήσιμος για να αναπτύξει τη βαθμολογία εξουσίας του τομέα. Οδήγησε σε αύξηση της κυκλοφορίας κατά 35% σε σύγκριση με 12 μήνες πριν. Κάθε άτομο ήταν σε θέση να βρει περιεχόμενο σχετικό με αυτά πιο διαισθητικά χάρη σε μια αναβάθμιση πλοήγησης.

Οι προβολές σελίδων αυξήθηκαν κατά 34,9%

Το ποσοστό εγκατάλειψης μειώθηκε κατά 14,9%

Η μέση διάρκεια της συνεδρίας αυξήθηκε κατά 49,6%

format_quote

Η πλατφόρμα Kentico έχει αποδειχθεί εξαιρετικά προσαρμόσιμη για τις ανάγκες μας. Mας επέτρεψε να εφαρμόσουμε προσαρμοσμένα σχέδια γύρω από κάθε μία από τα brands μας και τους αντίστοιχους ιστότοπούς τους. Μας επέτρεψε επίσης να προσθέσουμε πολλές πολύτιμες λειτουργίες, όπως η απόκριση σε κινητά, η χαρτογράφηση γεωεντοπισμού geolocation), οι φόρμες επικοινωνίας και ένας επιλογέας χώρας (country selector)  για να φιλτράρουμε τα προϊόντα που διατίθενται σε διαφορετικές χώρες.

Ann Car
Marketing Communications Manager BTG International Canada Inc

format_quote