Η Ascend To Wholeness, είναι πάροχος προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης. Ο ιστότοπος παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν τόσο για τα μέλη όσο και για τους υπαλλήλους. Ο ιστότοπος παρέχει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες μπορούν να διαχειριστούν τα σχέδιά τους μέσω του συστήματος διαχείρισης παροχών και υγειονομικής περίθαλψης bswift.